Proposta de resolució a la X Assemblea Nacional d’ICV sobre l’exercici del dret a decidir.

Posted on 11 Abril 2013

0ICV s’ha pronunciat sempre a favor del dret de Catalunya a l’autogovern i a l’autodeterminació. En aplicació d’aquesta política, ICV i abans els partits fundadors, han lluitat per les llibertats nacionals durant la dictadura, i posteriorment, en democràcia, han treballat per aconseguir el màxim nivell d’autogovern possible en cada situació històrica, donant suport i sent determinants en l’Estatut del 1979 i en el de 2006, que pretenia un nou acord d’inspiració federal amb l’Estat.

La retallada que va patir l’Estatut de 2006 per part de les Corts espanyoles, després de ser aprovat pel Parlament de Catalunya i àmpliament recolzat en referèndum, la seva desnaturalització final pel Tribunal Constitucional, i les politiques de recentralització dels governs del PP i del PSOE, han demostrat que l’Estat espanyol és incapaç de satisfer les aspiracions de la major part del nostre poble. Com a conseqüència, Catalunya s’ha manifestat clarament a favor de l’exercici del dret a decidir, votant majoritàriament partits que així ho propugnen i manifestant-se massivament l’11 de setembre de 2012.

És necessària una consulta per conèixer la voluntat del nostre poble, i decidir el seu futur en plena llibertat. D’altra banda, un procés nítidament democràtic i pacífic és essencial per a obtenir la comprensió internacional que podrà ajudar a trobar vies de diàleg i de solució. En aquest sentit àmplies majories parlamentàries, de les quals ICV forma part, s’han manifestat recentment en favor d’impulsar una consulta.

Tenint en compte que la consecució de l’Estat propi, una de les trenta prioritats aprovades en la darrera convenció programàtica, és el punt de trobada i de major consens entre les diferents concepcions de relació amb l’Estat espanyol, tant en el si d’ICV com en la societat catalana en general, i després de constatar que l’statu quo actual és insostenible, la consulta ha de donar resposta a si la voluntat dels catalans i les catalanes és constituir (o no) Catalunya en un Estat propi que pugui decidir lliurement la seva relació amb l’Estat espanyol. Una resposta majoritària a favor d’aquesta opció ha d’obrir un nou escenari, tant de negociacions amb el govern espanyol, com de debat en la societat catalana, culminant en una segona consulta que proposi la relació definitiva amb l’Estat espanyol i amb Europa.

ICV, coherent amb la seva dinàmica històrica de ser capdavantera i tossuda en la defensa dels drets democràtics, socials i nacionals, i en consonància amb la “Proposta d’Acord nacional per l’exercici del dret a decidir” presentada al Parlament el passat 27/09/12 per la coalició ICV-EUIA, ha de ser actora en la definició de la pregunta, vetllant perquè conciti els consensos socials i polítics més amplis possibles. Cal combatre tot intent d’apropiar-se del procés de manera excloent per part de qualsevol altra força política o del mateix govern de CiU la Generalitat. La defensa de les llibertats nacionals s’ha de concebre com un repte de tot el país i de tota la societat.

D’altra banda, només des de la participació activa i decidida d’ICV es pot garantir que en aquest procés es defensin els drets socials i la cohesió de la societat, alhora que els drets nacionals. Per tant, ICV pren el compromís d’impulsar de seguida la posada en marxa de l’”Acord nacional per l’exercici del dret a decidir”, i de qualsevol altra iniciativa que sigui necessària en el mateix sentit.

Etiquetat:
Posted in: Política