Browsing All Posts published on »Desembre, 2011«

Excursió pel patrimoni de pedra seca.

Desembre 12, 2011

0

És dissabte pel matí i fa sol. Són dos quarts de deu i puntualment la gent s’aplega a les portes del Castell. Ens hem trobat per participar en una excursió per seguir l’itinerari de pedra seca que ha preparat la comissió de medi rural del consell municipal de sostenibilitat. Anem per l’avinguda de Sant Jordi […]

ToRRedembaRRa m’esboRRona.

Desembre 10, 2011

0

La ToRRe sempRe m’ha soRpRès, des de seR la capital d’una subcomaRca amb nom de conca de Riu, encaRa que pel seu teRme només hi coRRin toRRents. Fins al fet misteRiós de teniR dues toRRes a l’escut, i anomemenaR-nos només La ToRRe. EscRic aquestes paRaules en el sopaR d’Ona La ToRRe, 12.000 oients i un […]